Stavenow advokatbyrå är specialiserad på att tillhandahålla advokattjänster inom juridik till både myndigheter och företag. Som erfaren advokat kan jag hjälpa till med olika ärenden, inklusive anbud i offentlig upphandling och hantering av processer i förvaltningsrätten. Jag är också kunnig inom avtalsrätt och kan ge råd och stöd inom detta område. Tack vare min expertis och erfarenhet har jag en framgångsrik historia av att vinna upphandlingar för mina kunder, förutsatt att objektiva kriterier uppfylls och priset är det rätta. Låt mig hjälpa dig att nå dina mål på ett effektivt och framgångsrikt sätt.En framgångsrik upphandling eller affär kräver rätt affärsstrategier, men inte minst en god förståelse för juridiken och hur bägge sidor tänker i en affär.

Advokat Christoffer Stavenow är specialiserad inom rättsområdet offentlig upphandling sedan 2004 inom ramen för flera statliga myndigheter och bolag. Bland annat inom Nämnden för offentlig upphandling, Försvarsmaktens juridiska stab och Naturvårdsverket. Idag arbetar han som advokat för såväl myndigheter som företag genom Stavenow advokatbyrå AB.


Specialistområden

Genomförande av upphandlingar

Anbudslämning

Överprövning

Säkerhetsskydd

Avtal och bolagsfrågor

Hållbarhet CSR

LedningssystemKONTAKTUPPGIFTER


Anders Stavenow

EkonomiChristoffer Stavenow 

AdvokatStavenow advokatbyrå AB
Prästgårdsvägen 22

187 75 Täby

E-post: info@stavenowadvokat.se 

Telefon: +46 (0)8 400 20 865